پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی , 2011-09-04

Title : ( Three-component synthesis of highly substituted pyridines catalyzed by ZnO Nanoparticles in Ionic Liquid Media )

Authors: Abbas Ali Esmaeili , R. Hosseinabadi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Synthesis of Highly Substituted Pyridines in the presence of ZnO Nanoparticles in Ionic Liquid Media via Three-component Reaction is described.

Keywords

, Three, component synthesis of highly substituted pyridines catalyzed by ZnO Nanoparticles in Ionic Liquid Media
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033973,
author = {Esmaeili, Abbas Ali and R. Hosseinabadi},
title = {Three-component synthesis of highly substituted pyridines catalyzed by ZnO Nanoparticles in Ionic Liquid Media},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی},
year = {2011},
location = {همدان, IRAN},
keywords = {Three-component synthesis of highly substituted pyridines catalyzed by ZnO Nanoparticles in Ionic Liquid Media},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Three-component synthesis of highly substituted pyridines catalyzed by ZnO Nanoparticles in Ionic Liquid Media
%A Esmaeili, Abbas Ali
%A R. Hosseinabadi
%J پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی
%D 2011

[Download]