پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی , 2011-09-04

Title : ( A Novel and Efficient Three-Component Procedure for the Synthesis of new Spiro Indenoquinoxalines )

Authors: Abbas Ali Esmaeili , A. Moradi , R. Hosseinabadi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

A Novel and Efficient Three-Component Procedure for the Synthesis of new Spiro Indenoquinoxalines is described

Keywords

, Three-Component reaction, Spiro Indenoquinoxalines, Triphenylphosphine
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033975,
author = {Esmaeili, Abbas Ali and A. Moradi and R. Hosseinabadi},
title = {A Novel and Efficient Three-Component Procedure for the Synthesis of new Spiro Indenoquinoxalines},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی},
year = {2011},
location = {همدان, IRAN},
keywords = {Three-Component reaction; Spiro Indenoquinoxalines; Triphenylphosphine},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A Novel and Efficient Three-Component Procedure for the Synthesis of new Spiro Indenoquinoxalines
%A Esmaeili, Abbas Ali
%A A. Moradi
%A R. Hosseinabadi
%J پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی
%D 2011

[Download]