پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی , 2011-09-04

Title : ( One-pot three component synthesis of 3,4-dihydropyrimidine-2-ones/thiones using plant parts as biocatalyst )

Authors: S. Amini , Abbas Ali Esmaeili , F. Amini ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

One-pot three component synthesis of 3,4-dihydropyrimidine-2-ones/thiones using plant parts as biocatalyst is described

Keywords

, three component synthesis, 3, 4-dihydropyrimidine-2-ones/thiones, biocatalyst
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033992,
author = {S. Amini and Esmaeili, Abbas Ali and F. Amini},
title = {One-pot three component synthesis of 3,4-dihydropyrimidine-2-ones/thiones using plant parts as biocatalyst},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی},
year = {2011},
location = {IRAN},
keywords = {three component synthesis; 3;4-dihydropyrimidine-2-ones/thiones; biocatalyst},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T One-pot three component synthesis of 3,4-dihydropyrimidine-2-ones/thiones using plant parts as biocatalyst
%A S. Amini
%A Esmaeili, Abbas Ali
%A F. Amini
%J پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سال جهانی شیمی
%D 2011

[Download]