اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16

عنوان : ( شبیه سازی عددی پدیده سوپر کاویتاسیون حول اجسام سه بعدی با تقارن محوری به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل همراه با دمش گاز از سطح جسم )

نویسندگان: هادی افکار , محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر پدیده سوپر کاویتاسیون بر روی هندسه های مختلفی همچون بدنه پرتابه ها با استفاده از روش المان مرزی بر پایه پتانسیل به صورت عددی مدل سازی شده است. الگوریتم عددی استفاده شده با دقت بالایی پارامترهای هندسی سوپرکاویتاسیون مانند طول وشکل کاویتی را در بازه گسترده ای از رژیم عدد کاویتاسین مدل سازی میکند. مقایسه نتایج عددی بدست آمده در این مقاله با نتایج تجربیو روابط تئوری موجود در منابع مختلف نشان دهنده دقت بالای روش عددی حاضر میباشد. در ادامه مقاله به بررسی تاثیر دمش گاز از روی سطح جسم بر طول کاویتی و ایجاد کاویتاسیون مصنوعی پرداخته میشود.

کلمات کلیدی

, سوپر کاویتاسیون ح, سه بعدی , تقارن محوری ب, روش المان مرزی , ه با دمش گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034025,
author = {افکار, هادی and پسندیده فرد, محمود and نوروزی, مهدی},
title = {شبیه سازی عددی پدیده سوپر کاویتاسیون حول اجسام سه بعدی با تقارن محوری به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل همراه با دمش گاز از سطح جسم},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سوپر کاویتاسیون ح-سه بعدی - تقارن محوری ب- روش المان مرزی -ه با دمش گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی پدیده سوپر کاویتاسیون حول اجسام سه بعدی با تقارن محوری به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل همراه با دمش گاز از سطح جسم
%A افکار, هادی
%A پسندیده فرد, محمود
%A نوروزی, مهدی
%J اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک
%D 2012

[Download]