سراج منیر, دوره (1), شماره (7), سال (2012-9) , صفحات (95-120)

عنوان : ( تحول معنایی واژه حکمت در حوزه های اسلامی )

نویسندگان: فهیمه شریعتی , سهیلا پیروزفر ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژگان به کار رفته در قرآن کریم اغلب همان واژگان متعارف در میان عرب جاهلی بوده و در قبایل و محافل شعری خاص استعمال می‌شده است. کلمه‌ی «حکمت» مانند بسیاری دیگر از واژگان پس از ورود به قرآن تحت تأثیر نظام جهان‌شناختی آن واقع شده است و در میدان‌های معنایی جدید به کار گرفته شده و همراهی آنها با کلمات خاص، تلازم‌ها و تنافرهای موجود در آیات قرآن با حفظ هسته‌ی معنایی خود تعیّن خاص پیدا کرد و به اصطلاح دچار چرخش معنایی و توسعه یا تضییق شد و یا در دستگاه‌های اسلامی با معانی جدید بکار رفته و تبدیل به عرف خاصّی شده است. تطوّر واژه‌ی «حکمت» منجر به مفاهیم و کاربردهای جدید آن در دستگاه‌های اسلامی، اخلاق، فلسفه و کلام اسلامی شده است.

کلمات کلیدی

, حکمت, قرآن, عرب جاهلی, بافت و سیاق آیات, چرخش و انبساط معنایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034077,
author = {شریعتی, فهیمه and پیروزفر, سهیلا},
title = {تحول معنایی واژه حکمت در حوزه های اسلامی},
journal = {سراج منیر},
year = {2012},
volume = {1},
number = {7},
month = {September},
issn = {2228-6616},
pages = {95--120},
numpages = {25},
keywords = {حکمت، قرآن، عرب جاهلی، بافت و سیاق آیات، چرخش و انبساط معنایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحول معنایی واژه حکمت در حوزه های اسلامی
%A شریعتی, فهیمه
%A پیروزفر, سهیلا
%J سراج منیر
%@ 2228-6616
%D 2012

[Download]