مهندسی مکانیک, دوره (21), شماره (87), سال (2013-3) , صفحات (54-64)

عنوان : ( کاربرد ها، مزایا و معایب جاذب های پویای ارتعاشات )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , بهشاد نوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد دینامیکی سازه‌ها در شرایط مختلف کاری از پارامترهای مهم در طراحی‌ سازه‌های مهندسی‌ است؛ استفاده از سیستم جرم، فنر و میرگرا که تحت عنوان جاذب پویای ارتعاشات شناخته می شود، یکی‌ از ساده‌ترین و مهم ترین وسایلی ست که می تواند کارآیی دینامیکی سازه را بهبود بخشد. این جاذب‌ها در کنترل پدیده‌های تشدید و خستگی‌ نقش مهمی‌ را ایفا می کنند؛ آنها همچنین با وجود عدم استفاده از منبع خارجی کارایی بالایی دارند، تمامی‌ این دلایل روی هم رفته آنها را به یکی‌ از محبوب‌ترین راه های‌ کنترل ارتعاشات در صنایع مختلف تبدیل کرده است. در این مقاله، ابتد انواع مختلف جاذب‌ها معرفی‌ می شوند سپس کاربردهای متنوع شان در پروژه های ساختمانی و پل ها مورد اشاره قرار خواهد گرفت؛ در انتها نیز ضمن بیان خصوصیات ویژه این جاذب‌ها جهت استفاده در صنعت هوا-فضا، انواع متداول این جاذب ها در کنار کاربردهایشان شرح داده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, کنترل غیر فعال ارتعاشات, جاذب ارتعاشی, عملکرد دینامیکی, میرا گرای جرمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034128,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and نوری, بهشاد},
title = {کاربرد ها، مزایا و معایب جاذب های پویای ارتعاشات},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2013},
volume = {21},
number = {87},
month = {March},
issn = {1605-9719},
pages = {54--64},
numpages = {10},
keywords = {کنترل غیر فعال ارتعاشات، جاذب ارتعاشی، عملکرد دینامیکی، میرا گرای جرمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد ها، مزایا و معایب جاذب های پویای ارتعاشات
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A نوری, بهشاد
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2013

[Download]