ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( تحلیل نوسانات میدان تنش دیرینه موثر بر سازند مخزنی شوریجه بر پایه ساخت های شکننده روستای سنگانه ، شرقی ترین ایالت گستره ی کپه داغ )

نویسندگان: فرزین فرازمند , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخچه تنش و تغییرشکل.............

کلمات کلیدی

تنش دیرینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034150,
author = {فرازمند, فرزین and رحیمی, بهنام},
title = {تحلیل نوسانات میدان تنش دیرینه موثر بر سازند مخزنی شوریجه بر پایه ساخت های شکننده روستای سنگانه ، شرقی ترین ایالت گستره ی کپه داغ},
booktitle = {ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تنش دیرینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل نوسانات میدان تنش دیرینه موثر بر سازند مخزنی شوریجه بر پایه ساخت های شکننده روستای سنگانه ، شرقی ترین ایالت گستره ی کپه داغ
%A فرازمند, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%J ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]