تاریخ نگری و تاریخ نگاری, دوره (2), شماره (5), سال (2010-9) , صفحات (51-78)

عنوان : ( مروری بر تاریخ به مثابه رفتار آشوب گونه یک سامانه غیرخطی )

نویسندگان: ناصر حافظی مطلق , سسد احسان تهامی , محمدحسین خاکسار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستاوردهای علمی جدید در علوم مهندسی و در حوزه‌ی سامانه‎های پیچیده و تحلیل سامانه‎های غیرخطی می‎تواند علاوه بر علوم پایه و مهندسی، در علوم انسانی، به‎‌ویژه در تحلیل مسائل اجتماعی و پژوهش‎های تاریخی، نیز راه‎گشای مسائل مبهم گذشته باشد. در این مقاله، بر مبنای این دستاوردها روشی جدید در حوزه‌ی پژوهش در تاریخ، به‌مثابه‌ی تحولات حاکم بر یک سامانه‌ی باز، غیرخطی و متغیر با زمان معرفی شده است؛ پس از تعریف کلی مفاهیم سامانه، سامانه‌‌های خطی و غیرخطی، سامانه‌های باز و بسته، قطعیت و عدم قطعیت، آشوب و اثر پروانه‎ای و پیچیدگی در سامانه‎ها، کارکرد و کاربرد این مفاهیم در حوزه‌ی‌ تحقیق و تحلیل وقایع تاریخی بررسی شده و از هر یک مثال‌ آورده شده است. با استفاده از این روش می‎توان با مطالعه‌ی جوامع انسانی به‌منزله‌ی سامانه‎های غیرخطی باز و متغیر با زمان، سیر تحولات آن‎ها را در طول زمان را که به نام «تاریخ» می‎شناسیم، تحلیل کرد. این نوع تحلیل می‎تواند راه‎گشای مسیر جدیدی در پژوهش‎های تاریخی باشد.

کلمات کلیدی

, تاریخ, پژوهش تاریخی, نگرش سامانه‎ای, سامانه‎های غیرخطی, نظریه‌ی آشوب, اثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034166,
author = {حافظی مطلق, ناصر and سسد احسان تهامی and محمدحسین خاکسار},
title = {مروری بر تاریخ به مثابه رفتار آشوب گونه یک سامانه غیرخطی},
journal = {تاریخ نگری و تاریخ نگاری},
year = {2010},
volume = {2},
number = {5},
month = {September},
issn = {2008-8841},
pages = {51--78},
numpages = {27},
keywords = {تاریخ، پژوهش تاریخی، نگرش سامانه‎ای، سامانه‎های غیرخطی، نظریه‌ی آشوب، اثر پروانه‎ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر تاریخ به مثابه رفتار آشوب گونه یک سامانه غیرخطی
%A حافظی مطلق, ناصر
%A سسد احسان تهامی
%A محمدحسین خاکسار
%J تاریخ نگری و تاریخ نگاری
%@ 2008-8841
%D 2010

[Download]