بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2012-05-15

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری تجاری در توسعه ی شبکه ی انتقال از دیدگاه یک شرکت تولید به عنوان سرمایه گذار )

نویسندگان: روزبه کارنده , مهرداد حجت , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : توسعه ی شبکه ی انتقال به منظور کاهش تراکم و افزایش میزان مبادله ی ایمن توان، یکی از مهم ترین مباحث در زمینه ی برنامه ریزی سیستم قدرت می باشد. سرمایه گذاری در توسعه ی شبکه انتقال می تواند مبتنی بر انگیزه های تجاری و اقتصادی باشد. در سیستم های تجدید ساختار یافته این نوع سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی یا خود بازیگران بازار می تواند انجام شود. یکی از این بازیگران که می تواند انگیزه ی خوبی برای این کار داشته باشد، شرکت تولید یا GENCO می باشد. در این مقاله به ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری تجاری یک GENCO در توسعه ی شبکه ی انتقال، بررسی چگونگی کفایت، و یا ایجاد انگیزه ی سود حاصل از تولید در توپولوژی شبکه ی توسعه یافته در کنار درآمد حاصل از مکانیزم های جبران هزینه و مشوق های مالی برای GENCO ، می پردازیم.

کلمات کلیدی

, کلید واژه- توسعه شبکه, سرمایه گذاری تجاری انتقال, دیدگاه سرمایه گذار, مکانیزم جبران هزینه های سرمایه گذاری, مشوق های مالی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034184,
author = {کارنده, روزبه and حجت, مهرداد and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری تجاری در توسعه ی شبکه ی انتقال از دیدگاه یک شرکت تولید به عنوان سرمایه گذار},
booktitle = {بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه- توسعه شبکه، سرمایه گذاری تجاری انتقال، دیدگاه سرمایه گذار، مکانیزم جبران هزینه های سرمایه گذاری، مشوق های مالی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری تجاری در توسعه ی شبکه ی انتقال از دیدگاه یک شرکت تولید به عنوان سرمایه گذار
%A کارنده, روزبه
%A حجت, مهرداد
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2012

[Download]