بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2012-05-15

عنوان : ( انتخاب بهینه استفاده از هادی‌های پرظرفیت در شبکه خراسان )

نویسندگان: سعید سید مهدوی چابک , مرتضی صمدی , سیداحسان حسینی منش , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , داریوش یزدانپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - احداث خطوط هوایی جدید انتقال نیرو در اطراف شهرهای بزرگ، به دلیل قیمت بالای زمین، وجود موانع شهری و صنـایع در مسیـر خط مانند جـاده های اصلی، خطوط راه آهن، خـطوط لولــه نفت، گـاز و حریم‌های اختصاصی آن‌ها، بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است. در موارد جایگزینی هادی موجود با هادی‌های دیگر با سطح مقطع بالاتر به دلیل افزایش محسوس وزن هادی، نیاز به تغییر و تقویت برج‌ها یا فونداسیون آن‌ها و دکل‌های انتقال برق بوده و از نظر اقتصادی پرهزینه است. یکی از راه های جدید افزایش ظرفیت انتقالی بدون نیاز به تغییر و تقویت برج‌ها و دکل‌ها و بدون نیاز به احداث خط جدید، استفاده از هادی‌های پرظرفیت آلومینیومی است. در این پروژه، پارامترهای موثر در انتخاب هادی و مسئله‌ی جایگزینی هادی‌های بحــرانی موجود در شبکه‌ی خراسان با هادی‌های بهینه‌ی پرظرفیت که ظرفیت جریان دهی و حرارتی بالاتری دارند، بررسی می‌شود. این بررسی با مقایسه انواع هادی‌های پرظرفیت رایج و امکان سنجی استفاده از این هادی‌ها، با در نظر گرفتن پارامترهای اقتصادی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه- هادی‌های پرظرفیت, افزایش ظرفیت خطوط, تعویض هادی‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034197,
author = {سید مهدوی چابک, سعید and صمدی, مرتضی and حسینی منش, سیداحسان and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and داریوش یزدانپناه},
title = {انتخاب بهینه استفاده از هادی‌های پرظرفیت در شبکه خراسان},
booktitle = {بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه- هادی‌های پرظرفیت، افزایش ظرفیت خطوط، تعویض هادی‌ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتخاب بهینه استفاده از هادی‌های پرظرفیت در شبکه خراسان
%A سید مهدوی چابک, سعید
%A صمدی, مرتضی
%A حسینی منش, سیداحسان
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A داریوش یزدانپناه
%J بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2012

[Download]