بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2012-05-15

عنوان : ( ارائه ی شاخصی کمی برای ارزیابی مستمر ریسک بهره برداری سیستم قدرت )

نویسندگان: غلامرضا کوهساری , روزبه کارنده , مهرداد حجت , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , ابوالفضل وطن دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده – با توجه به اهمیت امنیت سیستم های قدرت و نقش مهم بهره بردار و دیسپاچر در ارتقا امنیت سیستم های قدرت، بهبود اقدامات دیسپاچر در راهبری سیستم قدرت بسیار مهم و حیاتی است. ابزار مناسب در دست دیسپاچر می تواند به طور مستمر به او در بهبود وضعیت امنیت سیستم کمک کند. از جمله ابزارهای نرم افزاری از این دست، برنامه های تحلیل حوادث، الگوریتم های رتبه بندی ریسک حوادث و... هستند. یکی از ابزارهایی که می تواند به بهبود وضعیت ریسک سیستم قدرت کمک شایانی کند، شاخصی کمی از وضعیت ریسک بهره برداری شبکه درهر لحظه است. این شاخص کمی که اندازه ی آن متناسب با ریسک بهره برداری شبکه در هر لحظه، تغییر می کند، می تواند راهنمایی برای دیسپاچر باشد تا به کمک آن، بتواند بهبودهای جزئی در بهره برداری ایمن شبکه ایجاد کند. در این مقاله پس از بررسی شاخص های موجود در این زمینه، به نقش عدم قطعیت کارکرد تجهیزات شبکه در ریسک بهره برداری شبکه اشاره می شود. همچنین برای اولین بار شاخصی برای ریسک شبکه با استفاده از نرخ خروج اجباری تجهیزات ارائه می شود. در پایان این شاخص پیشنهادی برای شبکه ی انتقال خراسان سفارشی شده و کارکرد آن در دیسپاچینگ شمال شرق کشور آزموده شده است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه- رتبه بندی حوادث, شاخص ریسک مستمر بهره رداری , نرخ خروج اجباری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034201,
author = {کوهساری, غلامرضا and کارنده, روزبه and حجت, مهرداد and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and ابوالفضل وطن دوست},
title = {ارائه ی شاخصی کمی برای ارزیابی مستمر ریسک بهره برداری سیستم قدرت},
booktitle = {بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه- رتبه بندی حوادث، شاخص ریسک مستمر بهره رداری ، نرخ خروج اجباری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه ی شاخصی کمی برای ارزیابی مستمر ریسک بهره برداری سیستم قدرت
%A کوهساری, غلامرضا
%A کارنده, روزبه
%A حجت, مهرداد
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A ابوالفضل وطن دوست
%J بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2012

[Download]