ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2012-11-17

عنوان : ( برداشت و حذف نیتروژن در تالاب های ساختگی )

نویسندگان: علیرضا مهدی پورطرقبه , محمد شکوهیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده فرآیندهایی که برداشت و حذف نیتروژن را در تصفیه فاضلاب به وسیله تالاب های ساختگی تحت تأثیر قرار می دهند، متعدد بوده و شامل مواردی همچون تبخیر آمونیاک، نیتریفیکاسیون، دنیتریفیکاسیون، تثبیت نیتروژن، جذب گیاهی و میکروبی، معدنی کردن (آمونی فیکاسیون)، احیاء نیترات به آمونیوم (نیترات آمونی فیکاسیون)، فرآیند آناماکس و جذب سطحی می باشد. با این وجود تعداد محدودی از این فرآیندها نهایتاً منجر به حذف نیتروژن کل (TN) از فاضلاب می شوند در حالیکه اغلب فرآیندها فقط نیتروژن را به اشکال مختلف نیتروژنی تبدیل می کنند. حذف نیتروژن کل (TN) در تالاب های ساختگی بین 40 تا 55 درصد متغیر است. تالاب های ساختگی یک مرحله ای، به دلیل اینکه از نظر مهیا کردن همزمان شرایط هوازی و بی هوازی محدودیت دارند، نمی توانند به حذف نیتروژن کل در سطوح بالا دست یابند. تالاب های ساختگی با جریان عمودی به خوبی آمونیاک را اکسید می کنند ولی دنیتریفیکاسیون بسیار محدودی در این سیستم ها رخ می دهد. از سوی دیگر تالاب های با جریان افقی شرایط خوبی را برای دنیتریفیکاسیون مهیا می کنند اما توانایی آنها در انجام فرآیند نیتریفیکاسیون بسیار محدود است. بنابراین انواع مختلف تالاب ها ممکن است به منظور نیل به اهداف تصفیه با یکدیگر ترکیب شوند.

کلمات کلیدی

, تالاب های ساختگی, نیتروژن, تصفیه فاضلاب, روش های تصفیه طبیعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034206,
author = {مهدی پورطرقبه, علیرضا and شکوهیان, محمد},
title = {برداشت و حذف نیتروژن در تالاب های ساختگی},
booktitle = {ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تالاب های ساختگی، نیتروژن، تصفیه فاضلاب، روش های تصفیه طبیعی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برداشت و حذف نیتروژن در تالاب های ساختگی
%A مهدی پورطرقبه, علیرضا
%A شکوهیان, محمد
%J ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2012

[Download]