دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2012-10-10

عنوان : ( مقایسه سه پروتکل مختلف بی هوشی در جوجه شتر مرغ های سه تا دوازده هفته در شرایط فیلد در شرق کشور )

نویسندگان: مصطفی عراقی , محمدرضا امامی , تکتم حیدری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سه روش بیهوشی در 75 قطعه جوجه شتر نر و ماده مورد مقایسه قرار گفتند. نتایج نشان دادند که روش استفاده ترکیبی زایلازین، دیازپام و کتامین کمترین اثرات سو قلبی-عروقی، تنفسی و بیشترین طول دوره بیهوشی را نسبت به سایر روش ها داشته است.

کلمات کلیدی

, آرام بخشی, بیهوشی, شترمرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034292,
author = {عراقی, مصطفی and امامی, محمدرضا and حیدری, تکتم},
title = {مقایسه سه پروتکل مختلف بی هوشی در جوجه شتر مرغ های سه تا دوازده هفته در شرایط فیلد در شرق کشور},
booktitle = {دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آرام بخشی، بیهوشی، شترمرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه سه پروتکل مختلف بی هوشی در جوجه شتر مرغ های سه تا دوازده هفته در شرایط فیلد در شرق کشور
%A عراقی, مصطفی
%A امامی, محمدرضا
%A حیدری, تکتم
%J دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2012

[Download]