دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب , 2013-04-17

عنوان : ( اندازه‎گیری قطر ریشه‎ی آئورت در پایان دیاستول در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت )

نویسندگان: علی میرشاهی , علیرضا وجهی , محمدرضا مخبر دزفولی , مجید مسعودی فرد , احسان ترکی , عباس وشکینی , سارنگ سروری , عبدالجلیل غیادی , محمد عزیز زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسب ترکمن یک نژاد با قدمت طولانی و شهرت جهانی است که ارزش زیادی در انجام مسابقات و جنگ ها داشته است. اکوکاردیوگرافی ابزار کمک تشخیصی غیرتهاجمی باارزشی است که برای ارزیابی اندازه حفرات قلب، ضخامت و حرکت دیواره، آناتومی و حرکت دریچه ها، عروق بزرگ قلب و پریکارد به کار گرفته می شود. ازآنجایی‎که عملکرد قلب از عوامل تاثیرگذار بر کارایی اسب در مسابقات می باشد، بنابر این ارزیابی اکوکاردیوگرافی برای پیشگویی وضعیت ورزشی می تواند بسیار مفید باشد. هدف این مطالعه به دست آوردن مقدار طبیعی قطر ریشه آئورت طی زمان دیاستول با استفاده از اکوکاردیوگرافی مد حرکت در اسب ترکمن بود. در مطالعه‎ی حاضر، تعداد 42 رأس اسب اصیل ترکمن بالغ با میانگین سنی 353/6 سال و انحراف معیار42/3 و میانگین وزنی 369 کیلوگرم و انحراف معیار 8/37 که در معاینه کامل بالینی و ارزیابی هماتولوژی سالم بودند، انتخاب شدند. سپس ارزیابی اکوکاردیوگرافی با دستگاه میکروماکس توسط ترانسدیوسر آرایه‎ی فازی با فرکانس 5-1 مگاهرتز انجام گرفت. پس از تراشیدن و تمیز کردن موهای چهارمین فضای بین دنده‎ای سمت راست و استفاده از ژل اولتراسونوگرافی، اکوکاردیوگرافی مد حرکت از رهیافت فوق انجام و قطر ریشه آئورت از نمای دریچه آئورت در محور عرضی قلب مورد ارزیابی قرار گرفت. اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی جهت ارزیابی جریان‎های برگشتی احتمالی در محل دریچه‎ها انجام پذیرفت. همزمان با اکوکاردیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی در اشتقاق قاعده‎ای-راسی نیز اخذ گردید. میانگین قطر ریشه آئورت اندازه‎گیری شده در زمان دیاستول، 659/6 سانتیمتر با انحراف معیار 442/0 بدست آمد. در ارزیابی اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی هیچ جریان‎ برگشتی معنی‎داری در محل دریچه‎ها مشاهده نشد. از مقادیر به دست آمده در این مطالعه می توان به عنوان مقادیر استاندارد در ارزیابی عوارض قلبی-عروقی اسب ترکمن استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, قطر ریشه‎ی آئورت, اکوکاردیوگرافی, اسب ترکمن, مد حرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034343,
author = {میرشاهی, علی and علیرضا وجهی and محمدرضا مخبر دزفولی and مجید مسعودی فرد and احسان ترکی and عباس وشکینی and سارنگ سروری and عبدالجلیل غیادی and عزیز زاده, محمد},
title = {اندازه‎گیری قطر ریشه‎ی آئورت در پایان دیاستول در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت},
booktitle = {دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {قطر ریشه‎ی آئورت، اکوکاردیوگرافی، اسب ترکمن، مد حرکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه‎گیری قطر ریشه‎ی آئورت در پایان دیاستول در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت
%A میرشاهی, علی
%A علیرضا وجهی
%A محمدرضا مخبر دزفولی
%A مجید مسعودی فرد
%A احسان ترکی
%A عباس وشکینی
%A سارنگ سروری
%A عبدالجلیل غیادی
%A عزیز زاده, محمد
%J دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب
%D 2013

[Download]