اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (65-78)

عنوان : ( فرایند شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تولید ذغال در روستاهای منطقه سیمکان (فارس) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط فعلی، کشاورزی مهم‌ترین فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و علاوه بر تضمین نیازهای مصرفی جمعیت، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و غیره نقش اساسی در اقتصاد خانوارهای روستایی دارد. اما در بسیاری از نواحی روستایی کشور کشاورزی به تنهایی جوابگوی معیشت خانوارهای روستایی نبوده و نقش فعالیت‌های اقتصادی مکمل از قبیل واحدهای تولیدی ذغال می‌تواند حائز اهمیت باشد. هدف از این تحقیق فرایند شکل‌گیری واحدهای تولید کننده‌ی ذغال و دلایل پیدایش آن در سطح روستاهای منطقه‌ی سیمکان در استان فارس بوده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های میدانی (پرسشنامه) کمک گرفته شده و بر اساس آن علاوه بر شوراها و دهیاران 40 روستای مورد مطالعه، از 249 خانوار روستایی نمونه پرسشگری به عمل آمده است. نتایج نشان می‌دهد که ظهور اقتصاد مبتنی بر تولید ذغال در نواحی روستایی مورد مطالعه از دهه‌ی 1370 شروع شده، امّا در دهه‌ی 1380 روند فزاینده‌ای به خود گرفته است و بیشترین تراکم آن در سطح دهستان پل به پایین و روستاهای کوشک‌سار، محیط‌آب و آب‌شیخ می‌باشد. مقایسه‌ی درآمد حاصل از واحدهای تولیدی ذغال در سطح روستاها با میانگین درآمد سالیانه‌ی هر خانوار روستایی نشان می‌دهد که درآمد هر خانوار تولید کننده‌ی ذغال 5/2 برابر سایر خانوارهای روستایی درآمد خواهد داشت. علاوه بر این رابطه‌ی معناداری بین نرخ بیکاری (274/0=r) و سرانه‌ی اراضی کشاورزی (224/0- =r) و تعداد واحدهای تولید کننده‌ی ذغال وجود دارد که معرف همبستگی قابل قبول بین وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی و گسترش اقتصاد مبتنی بر تولید ذغال در سطح منطقه است. با توجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهایی از قبیل ایجاد کارخانه‌ی بسته‌بندی ذغال، تشکیل اتحادیه، پوشش بیمه‌ای و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, اقتصاد روستایی, تولید ذغال, اراضی کشاورزی, نرخ بیکاری, ارتفاع, فاصله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034353,
author = {عنابستانی, علی اکبر and روستا, مجتبی},
title = {فرایند شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تولید ذغال در روستاهای منطقه سیمکان (فارس)},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۳۲۲-۲۱۳۱},
pages = {65--78},
numpages = {13},
keywords = {اقتصاد روستایی، تولید ذغال، اراضی کشاورزی، نرخ بیکاری، ارتفاع، فاصله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرایند شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تولید ذغال در روستاهای منطقه سیمکان (فارس)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A روستا, مجتبی
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ ۲۳۲۲-۲۱۳۱
%D 2013

[Download]