سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( آنالیز فیلوژنی قطعه s و m ویروس تب کریمه کنگو در گوسفند )

نویسندگان: ارزو محمدهاشمی , مجتبی طهمورث پور , نصرالله پیرانی , کریم حسن پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز بیو انفورماتیکی توالی های بخش s به طول 1673 جفت باز و بخش m به طول 5364 جفت باز از ژنوم گوسفند انجام شد. درخت فیلوژنتیکی نشان دهنده 5 گروه اصلی بود و در هر دو ژن توالی ایران با کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، عمان ، تاجیکستان و چین در یک گروه قرار داشت.

کلمات کلیدی

, آنالیز فیلوژنی, ویروس تب کریمه کنگو, گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034375,
author = {محمدهاشمی, ارزو and طهمورث پور, مجتبی and نصرالله پیرانی and حسن پور, کریم},
title = {آنالیز فیلوژنی قطعه s و m ویروس تب کریمه کنگو در گوسفند},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {آنالیز فیلوژنی، ویروس تب کریمه کنگو، گوسفند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز فیلوژنی قطعه s و m ویروس تب کریمه کنگو در گوسفند
%A محمدهاشمی, ارزو
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصرالله پیرانی
%A حسن پور, کریم
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
%D 2012

[Download]