سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( نسل جدید تکنولوژی های توالی یابی و چشم اندازهای آینده توالی یابی ژنوم حیوانات اهلی )

نویسندگان: مسلم شجاعی , مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چیدمان توالی ها یا نواحی های مورد نظر از ژنوم یک حیوان خاص در تحقیقات کشاورزی جهت انجام مقایسات ژنتیکی میان حیوانات با عملکردهای متفاوت دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

کلمات کلیدی

, حیوانات اهلی, نسل جدید توالی یابی, توالی یابی ژنوم حیوانات اهلی, بهبود ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034376,
author = {شجاعی, مسلم and طهمورث پور, مجتبی},
title = {نسل جدید تکنولوژی های توالی یابی و چشم اندازهای آینده توالی یابی ژنوم حیوانات اهلی},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {حیوانات اهلی، نسل جدید توالی یابی، توالی یابی ژنوم حیوانات اهلی، بهبود ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نسل جدید تکنولوژی های توالی یابی و چشم اندازهای آینده توالی یابی ژنوم حیوانات اهلی
%A شجاعی, مسلم
%A طهمورث پور, مجتبی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
%D 2012

[Download]