سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( کاربرد تکنولوژی های نسل جدید توالی یابی در بیوتکنولوژی، تغذیه و کشاورزی )

نویسندگان: مسلم شجاعی , مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکنولوژی نسل جدید توالی یابی قادر به تولید میلیون ها خوانش از توالی های کوتاه با عملکردی بالا می باشد. در ایم مقاله سعی بر این شده است که کاربرد های وسیع این تکنولوژی ها، از قبیل توالی یابی ژنوم کامل و توالی یابی ژنوم کامل و توالی یابی مجدد ژنوم ها، کشف اختلاف ساختاری و چندشکلی های تک نوکلئوتیدی و بررسی اثرات متقابل پروتئین و اسید های نوکلئیک مورد بازنگری و آخرین اطلاعات و یافته های پایه در زمینه نقش این تکنولوژی ها در تغذیه، کشاورزی و مشکلات بیوتکنولوژی مورد بحث قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, بیوتکنولو‍ژی, تغذیه, نسل جدید توالی یابی, ژنومیکس ساختاری, مشکلات بیوتکنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034377,
author = {شجاعی, مسلم and طهمورث پور, مجتبی},
title = {کاربرد تکنولوژی های نسل جدید توالی یابی در بیوتکنولوژی، تغذیه و کشاورزی},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بیوتکنولو‍ژی، تغذیه، نسل جدید توالی یابی، ژنومیکس ساختاری، مشکلات بیوتکنولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تکنولوژی های نسل جدید توالی یابی در بیوتکنولوژی، تغذیه و کشاورزی
%A شجاعی, مسلم
%A طهمورث پور, مجتبی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
%D 2012

[Download]