سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی توالی پریون در شترهای تک کوهانه ایرانی )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور , صابر جلوخانی نیارکی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به منظور بدست آوردن بینشی در باره تنوع ژنتیکی بین شترهای تک کوهانه و شترهای دوکوهانه ایرانی و مقایسه با سایر شتر ها از سایر کشورها ناحیه ای از ژنوم پریون توالی یابی گردید

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, توالی پریون, شترهای تک کوهانه ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034379,
author = {طهمورث پور, مجتبی and جلوخانی نیارکی, صابر},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی توالی پریون در شترهای تک کوهانه ایرانی},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تنوع ژنتیکی، توالی پریون، شترهای تک کوهانه ایرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی توالی پریون در شترهای تک کوهانه ایرانی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A جلوخانی نیارکی, صابر
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
%D 2012

[Download]