سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( کلونینگ ژن CFP-10 مایکوباکتریوم بویس در وکتور+pcDNA3.1 به عنوان پایه DNA واکسن )

نویسندگان: آزاده ترابی , مجتبی طهمورث پور , فاطمه واحدی , نادر مصوری , محمدرضا نصیری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ابتدا کل ژنوم باکتری مایکوباکتریوم بویس استخراج و بوسیله پرایمرهای اختصاصی ژن CFP-10 تکثیر شد. قطعه تکثیر شده در باکتری ایکلای کلون گردید و صحت پلاسمید نوترکیب حاصل به روشهای هضم آنزیمی و توالی یابی تایید گردید

کلمات کلیدی

, کلونینگ ژن CFP-10 , مایکوباکتریوم بویس, وکتور pcDNA3.1, DNA واکسن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034382,
author = {ترابی, آزاده and طهمورث پور, مجتبی and فاطمه واحدی and نادر مصوری and نصیری, محمدرضا},
title = {کلونینگ ژن CFP-10 مایکوباکتریوم بویس در وکتور+pcDNA3.1 به عنوان پایه DNA واکسن},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلونینگ ژن CFP-10 ، مایکوباکتریوم بویس، وکتور pcDNA3.1، DNA واکسن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کلونینگ ژن CFP-10 مایکوباکتریوم بویس در وکتور+pcDNA3.1 به عنوان پایه DNA واکسن
%A ترابی, آزاده
%A طهمورث پور, مجتبی
%A فاطمه واحدی
%A نادر مصوری
%A نصیری, محمدرضا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
%D 2012

[Download]