پژوهش های هستی شناختی, دوره (2), شماره (3), سال (2013-8) , صفحات (78-100)

عنوان : ( نگاه وجودی ملاصدرا به علم )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , طوبی لعل صاحبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاصدرا با نوع نگاه به هستی مطلق و هستی انسان و نوع نسبت این دو با یکدیگر نگرشی نوین و متفاوت با نظریۀ فلاسفۀ ارسطویی- اسلامی در باب علم عرضه میدارد. این پژوهش به نحوة تکوین وجود انسان یا نفس و نسبت آن با معلوم میپردازد و با تکیه بر مبانی ابداعی ملاصدرا در این رابطه، مدعی است که نفس انسانی اگرچه به عنوان مدرک کلیات، در همۀ انسانها مشترک است و تحت نوع واحد قرار میگیرد، اما به تدریج و با توجه به نحوة عملکرد ذهن و فعالیت آن، از نفوس دیگر متشخص و متمایز میگردد؛ و حتی در هر لحظه ادراکاتش برای خود او هم با لحظه قبل، متفاوت و متمایز است؛ به نحوی که در این تحول، وحدت و ثبات و تشخص نفس محفوظ است.

کلمات کلیدی

, علم, نفس, تحول, مراتب وجود, اتحاد عاقل و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034424,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and لعل صاحبی, طوبی},
title = {نگاه وجودی ملاصدرا به علم},
journal = {پژوهش های هستی شناختی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {August},
issn = {2345-3761},
pages = {78--100},
numpages = {22},
keywords = {علم، نفس، تحول، مراتب وجود، اتحاد عاقل و معقول.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاه وجودی ملاصدرا به علم
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A لعل صاحبی, طوبی
%J پژوهش های هستی شناختی
%@ 2345-3761
%D 2013

[Download]