اولین همایش ملی سرمایه گذاری وتولید ملی , 2013-05-01

عنوان : ( بررسی مبانی فقهی بیمه سپرده‌های بانکی )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , فاطمه گریوانی , فاطمه کریم پور , منصوره وکیل بقمچ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به پیدایش بحران‌های مالی در سطح اکثر کشورها، راهکارهایی که بتواند بخش مالی را ثبات بیشتری ببخشد و به حل بحران‌ها و یا جلوگیری از بروز آن‌ها کمک نماید حائز اهمیت است. سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. لذا ثبات سیستم بانکی می‌تواند نقش بسزایی در ثبات اقتصادی داشته باشد. برای این منظور سیستم بیمه سپرده‌ها اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که ما ملزم به رعایت شریعت در تمامی امور هستیم بررسی مبانی فقهی این نوع بیمه امری ضروری است. در این مقاله ابتدا امکان تطبیق بیمه سپرده بر عقود معهوده شرعی مانند صلح ضمان و هبه و سپس به عنوان عقدی مستقل بررسی شده و اشکالات وارد بر آن مانند شبه ربا، شبه قمار و.. نیز پاسخ داده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد نظام‌های بیمه سپرده می‌توانند به عنوان بخش مکمل شبکه ایمنی، به حفظ ثبات مالی کمک کنند و از این رو، بانک‌ها را قادر به مداخله در رشد اقتصادی و پشتیبانی موثر از آن سازند. اما برای برقراری یک نظام کارآمد و معتبر، بیمه سپرده باید در راستای شرایط حاکم بر کشور تعیین شود با توجه به بررسی‌های انجام گرفته، به نظر نمی‌رسد، اشکالی بر بیمه سپرده به عنوان یکی از عقود معهوده شرعی مانند ضمان، هبه و صلح و همچنین به عنوان عقدی مستقل وارد باشد.

کلمات کلیدی

, بحران مالی, بیمه سپرده, ضمان, صلح, هبه, عقد مستقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034447,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and گریوانی, فاطمه and کریم پور, فاطمه and وکیل بقمچ, منصوره},
title = {بررسی مبانی فقهی بیمه سپرده‌های بانکی},
booktitle = {اولین همایش ملی سرمایه گذاری وتولید ملی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بحران مالی، بیمه سپرده، ضمان، صلح، هبه، عقد مستقل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مبانی فقهی بیمه سپرده‌های بانکی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A گریوانی, فاطمه
%A کریم پور, فاطمه
%A وکیل بقمچ, منصوره
%J اولین همایش ملی سرمایه گذاری وتولید ملی
%D 2013

[Download]