همایش ملی قشم و چشم انداز آینده , 2013-02-27

عنوان : ( ژئوپلیتیک دریایی و اهمیت حضور ایران در آبهای آزاد )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , سمانه آئین دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: ژئوپلیتیک، علم منابع قدرت ورقابت قدرت است و از اینرو منابع قدرت آفرین همواره از مهم ترین موضوعات آن محسوب می شود. دریاها به دلیل اهمیت اقتصادی آن همواره در طی تاریخ مورد توجه حاکمان کشورهای ساحلی بوده است. پیشرفت فناوری های ارتباطی و ساخت کشتی های اقیانوس پیما، دریاها و اقیانوس ها را به یکی از مهمترین منابع قدرت کشورها تبدیل کرد و صاحب نظران مختلفی چون ماهان، اسپایکمن، ریچموند،ژئوفری تیل و...به تبیین نقش استراتژیک دریاها در قدرتمند شدن کشورها پرداختند. نگاهی به ساختار قدرت در جهان در طی چهار قرن اخیر نشان می دهد که قدرت برتر نظام ژئوپلیتیک جهانی در طی این چهار قرن، همواره کشورهایی بوده اند که به دریاها دسترسی داشته و بر آبهای آزاد سلطه داشته اند.کشور ایران، به دلیل داشتن سواحل مناسب و دسترسی به آبهای آزاد همواره درصدد استفاده از این منبع عظیم قدرت بوده است و از نظر تاریخی بسیاری از حکومت های ایران همانند هخامنشیان به نقش عظیم دریاها پی برده و از آن استفاده کرده اند. پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی منجر به افزایش توانمندی های نظامی ایران در همه عرصه ها از جمله در نیروی دریایی شد. در این شرائط، اهمیت و ضرورت دسترسی و حضور در آبهای آزاد به عنوان یک سیاست مهم از سوی مسئولین نظام مورد توجه قرار گرفت و با ساخت و تجهیز ناوگان جنگی، ایران برای اولین بار در آبهای آزاد همانند اقیانوس هند،دریای سرخ،دریای مدیترانه و...حضوری مقتدرانه یافت. در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین ژئوپلیتیک دریایی و بررسی نقش و جایگاه مهم دریا و آبهای آزاد در قدرت کشورها، مهمترین سیاست ها و طرح های نظام جمهوری اسلامی در راستای توسعه دریا محور و حضور در آبهای آزاد با تاکید بربیانات و تدابیر مقام معظم رهبری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, :دریا, آبهای آزاد, ژئوپلیتیک, جمهوری اسلامی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034460,
author = {زرقانی, سیدهادی and آئین دوست, سمانه},
title = {ژئوپلیتیک دریایی و اهمیت حضور ایران در آبهای آزاد},
booktitle = {همایش ملی قشم و چشم انداز آینده},
year = {2013},
location = {قشم, ايران},
keywords = {:دریا،آبهای آزاد،ژئوپلیتیک،جمهوری اسلامی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوپلیتیک دریایی و اهمیت حضور ایران در آبهای آزاد
%A زرقانی, سیدهادی
%A آئین دوست, سمانه
%J همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
%D 2013

[Download]