هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2013-03-12

عنوان : ( پیشگوی آگاه از مشخصات فیزیکی برای مدیریت پویای دمای پردازنده های چند هسته ای )

نویسندگان: وحید کیخوائی , امین اله یار , حمید نوری , هادی صدوقی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به روند رشد مدارات مجتمع، و افزایش روز افزون تعداد ترانزیستور های موجود در یک تراشه، میزان انرژی مصرفی در یک مدار، و به طبع آن، میزان گرمای تولیدی، رو به افزایش می باشد. افزایش دما، باعث بوجود آمدن مشکالت بسیاری از جمله کاهش طول عمر قطعات، کاهش قابلیت اطمینان، و افزایش هزینه خنک سازی می شود. روش های مدیریت دمایی، تالش در کاهش دما بوسیله ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری موجود، می نمایند. از جمله روش های نرم افزاری برای پردازنده های چند هسته ای، روش مهاجرت وظایف می باشد که برای پائین نگهداشتن دما، وظیفه در حال اجرا بر روی هسته داغ را به هسته سرد منتقل میکنند. برخی از این روش ها برای تصمیم گیری برای انتخاب هسته مقصد، از پیشگو ها برای پیشگویی دما برای بهبود کارایی الگوریتم های مهاجرت استفاده می نمایند. با توجه به مشاهدات ما، مشخصات فیزیکی، در دمای هسته ای که وظیفه بر روی آن در حال اجرا می باشد، موثر است. به این معنی که اجرای یک برنامه بر روی هسته های مختلف، نتایج دمایی مختلف را از خود نشان میدهد. هدف این مقاله، ارائه پیشگویی است که این مشخصات را درنظر بگیرد. در تحلیل آزمایشات صورت گرفته در این مقاله، پیشگوی ارائه شده، بطور میانگین، دقت پیش گویی را به میزان 01% نسبت به روش های جدید و معروف پیش بینی ارائه شده، بهبود داده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت پویای دما, پیش گوئی دما, مقیاس دهی ولتاژ و فرکانس, مهاجرت نخ ها, پردازنده چند هسته ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034466,
author = {کیخوائی, وحید and اله یار, امین and نوری, حمید and صدوقی یزدی, هادی},
title = {پیشگوی آگاه از مشخصات فیزیکی برای مدیریت پویای دمای پردازنده های چند هسته ای},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت پویای دما، پیش گوئی دما، مقیاس دهی ولتاژ و فرکانس، مهاجرت نخ ها، پردازنده چند هسته ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشگوی آگاه از مشخصات فیزیکی برای مدیریت پویای دمای پردازنده های چند هسته ای
%A کیخوائی, وحید
%A اله یار, امین
%A نوری, حمید
%A صدوقی یزدی, هادی
%J هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2013

[Download]