هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( مقایسه رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) و سیستم مهاربندیX شکل )

نویسندگان: احسان یمینی , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از سال 0791 میلادی تاکنون سازه های مهمی با بکارگیری سیستم دیوارهای برشی فولادی ساخته شده است و تحقیقات آزمایشگاهی و نظری انجام شده روی دیوارهای برشی فولادی همگی نشانگر این است که سیستم مذکور در مناطق با لرزه خیزی بالا عملکرد بسیار مطلوبی دارد و رفتار سازه های اجرا شده با سیستم دیوارهای برشی فولادی در زلزله های شدید مانند زلزلهٴ کوبه و نورث ریچ مطلوب بوده است و این سیستم دارای مزایا و برتری های بسیار زیادی نسبت به سایر سیستم های مقاوم جانبی دیگر می باشد.همچنین شواهد عملی و نظری همگی حاکی از رفتار بسیار مناسب ANSYS این سیستم در برابر بارهای سنگین جانبی می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل های متعدد دیوارهای برشی فولادی که در نرم افزار شکل مقایسه شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از X ساخته و تحلیل شده، رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی با سیستم مهاربندی صحت سنجی شده که حاکی از برازش ANSYS یک مدل معتبر آزمایشگاهی و یک مدل معتبر نظری، مدلسازی صورت گرفته در نرم افزار بسیار خوب نتایج حاصل از نرم افزار و نتایج بدست آمده از آزمایش است. نتایج تحلیل های صورت گرفته حاکی از برتری قابل ملاحظه سیستم شکل است. X دیوارهای برشی فولادی به سیستم مهار بندی

کلمات کلیدی

, سیستم مقاوم جانبی, دیوارهای برشی فولادی, سختی اولیه, مقاومت نهایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034526,
author = {یمینی, احسان and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {مقایسه رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) و سیستم مهاربندیX شکل},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سیستم مقاوم جانبی، دیوارهای برشی فولادی، سختی اولیه، مقاومت نهایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) و سیستم مهاربندیX شکل
%A یمینی, احسان
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]