همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02

عنوان : ( برآورد تولید اسیدهای چرب فرار در شکمبه گاوهای شیری هلشتاین بااستفاده از شبکه‏ های عصبی و عصبی - فازی تطبیقی )

نویسندگان: مصطفی کریم پور , مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , محمدباقر نقیبی سیستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسید چرب فرار - شبکه عصبی - شبکه عصبی چند لایه - فازی تطبیقی

کلمات کلیدی

, اسید چرب فرار , شبکه عصبی , شبکه عصبی چند لایه , فازی تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034529,
author = {کریم پور, مصطفی and قدمی کوهستانی, مرضیه and ولی زاده, رضا and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {برآورد تولید اسیدهای چرب فرار در شکمبه گاوهای شیری هلشتاین بااستفاده از شبکه‏ های عصبی و عصبی - فازی تطبیقی},
booktitle = {همایش ملی دام و طیور شمال کشور},
year = {2013},
location = {ساری, ايران},
keywords = {اسید چرب فرار - شبکه عصبی - شبکه عصبی چند لایه - فازی تطبیقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد تولید اسیدهای چرب فرار در شکمبه گاوهای شیری هلشتاین بااستفاده از شبکه‏ های عصبی و عصبی - فازی تطبیقی
%A کریم پور, مصطفی
%A قدمی کوهستانی, مرضیه
%A ولی زاده, رضا
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J همایش ملی دام و طیور شمال کشور
%D 2013

[Download]