چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-06

عنوان : ( اثر سطوح مختلف کنجاله گوآر با و بدون آنزیم بتاماناناز بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: فهیمه پور ملائی , رضا وکیلی , علیرضا حسابی , عبداله جمشیدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور برسی عملکرد و وزن اجزاء لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف کنجاله گوار با و بدون آنزیم بتا ماناناز تعداد 312 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی از 1 تا 42 روزگی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 سطح کنجاله گوار (0, 5,10%) . 2 سطح آنزیم بتا ماناناز ( 0, 0.05%) که در هر تیمار 4 تکرار و در هر تکرار 13 قطعه جوجه گوشتی قرار داشت.نتایج نشان داد که وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل تحت تاثیر گوآر و آنزیم قرار گرفت( P<0.05) .

کلمات کلیدی

, کنجاله گوآر, آنزیم بتاماناناز, عملکرد, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034533,
author = {فهیمه پور ملائی and رضا وکیلی and علیرضا حسابی and جمشیدی , عبداله},
title = {اثر سطوح مختلف کنجاله گوآر با و بدون آنزیم بتاماناناز بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کنجاله گوآر; آنزیم بتاماناناز، عملکرد; جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف کنجاله گوآر با و بدون آنزیم بتاماناناز بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A فهیمه پور ملائی
%A رضا وکیلی
%A علیرضا حسابی
%A جمشیدی , عبداله
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]