هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( تقویت تیرورق های دارای بازشو در برابر برش )

نویسندگان: جواد فیاضی , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از تیرورق در صنعت ساخت و ساز بسیار رایج است. گاهی اوقات به دلیل محدودیت فضا، عبور لوله ها و تجهیزات تأسیساتی و الکتریکی از میان جان تیرورق ها اجتناب ناپذیر است. از این رو پژوهش درباره تیرورق های دارای بازشو ضروری است. در این مقاله، رفتار تیرورق های دارای برای بررسی مقاومت برشی کمانشی و نهایی مورد تحلیل و ANSYS بازشو در جان با استفاده از تحلیل اجزای محدود با استفاده از نرم افزار 12 بررسی قرار می گیرد. به منظور راستی آزمایی مدل اجزای محدود، نتایج تحلیل با نتایج آزمایش مقایسه شده و سازگاری خوبی بین نتایج مشاهده می شود. نتایج حاصل از تحلیل اجزای محدود غیر خطی تیرورق های دارای بازشو نشان می دهد که با افزایش لاغری جان تیرورق ها و ابعاد نسبی بازشو، مقاومت کمانشی و نهایی کاهش می یابد. این کاهش ممکن است تا 56 درصد مقاومت اولیه نیز برسد. بررسی های انجام شده در این پژوهش حاکی از آن است که با استفاده از سخت کننده، کاهش مقاومت تیرورق ها در اثر وجود بازشو که ممکن است به دلیل اجرایی اجتناب ناپذیر باشد، تاحد زیادی جبران میگردد.

کلمات کلیدی

, تیرورق, مقاومت کمانشی برشی, مقاومت نهایی برشی, بازشو, سخت کننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034536,
author = {فیاضی, جواد and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تقویت تیرورق های دارای بازشو در برابر برش},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {تیرورق، مقاومت کمانشی برشی، مقاومت نهایی برشی، بازشو، سخت کننده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقویت تیرورق های دارای بازشو در برابر برش
%A فیاضی, جواد
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]