هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( مطالعه تاثیر نوع اتصال تیر به ستون (صلب و مفصلی) بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) )

نویسندگان: احسان یمینی , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از سال 0791 میلادی تاکنون سازه های مهمی با بکارگیری سیستم دیوارهای برشی فولادی ساخته شده است و تحقیقات آزمایشگاهی و نظری انجام شده روی دیوارهای برشی فولادی همگی نشانگر این است که سیستم مذکور در مناطق با لرزه خیزی بالا عملکرد بسیار مطلوبی دارد و رفتار سازه های اجرا شده با سیستم دیوارهای برشی فولادی در زلزله های شدید مانند زلٴزل ه کوبه و نورث ریچ مطلوب بوده است و این سیستم دارای مزایا و برتری های بسیار زیادی نسبت به سایر سیستم های مقاوم جانبی دیگر می باشد.همچنین شواهد عملی و نظری همگی حاکی از رفتار بسیار مناسب این ساخته ANSYS سیستم در برابر بارهای سنگین جانبی می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل های متعدد دیوارهای برشی فولادی که در نرم افزار و تحلیل شده، به بررسی اثر نوع اتصال تیر به ستون )گیردار یا مفصلی( بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی پرداخته شده است. صحت سنجی ANSYS بدین منظور ابتدا با استفاده از یک مدل معتبر آزمایشگاهی و یک مدل معتیر نظری مدلسازی صورت گرفته در نرم افزار شده که حاکی از برازش بسیار خوب نتایج حاصل از نرم افزار و نتایج بدست آمده از آزمایش است. نتایج تحلیل های صورت گرفته اینطور نشان می دهد که نوع اتصال تیر به ستون در سیستم دیوارهای برشی فولادی اثر ناچیزی بر روی رفتار لرزه ای سیستم دارد.

کلمات کلیدی

, اتصال صلب, دیوارهای برشی فولادی, اتصال مفصلی, مقاومت نهایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034541,
author = {یمینی, احسان and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {مطالعه تاثیر نوع اتصال تیر به ستون (صلب و مفصلی) بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW)},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {اتصال صلب، دیوارهای برشی فولادی، اتصال مفصلی، مقاومت نهایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر نوع اتصال تیر به ستون (صلب و مفصلی) بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW)
%A یمینی, احسان
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]