کنفرانس فیزیک ایران 89 , 2010-09-11

عنوان : ( خواص ابررساناییMgB2 آلاییده به سوسنیک اسید(C4 H6 O4) )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , مرتضی دارینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو نمونه ابررسانای MgB2 آلاییده به 10% وزنی سوسنیک اسید بدون اضافه نمودن تولوئن و با افزودن آن به روش در محلin-situ)) ساخته شدند . اثر آلایش روی رفتار چگالی جریان بحرانی،مقاومت ویژه، میدان بحرانی بالایی و میدان برگشت ناپذیری مطالعه شد. نتایج نشان داد که افزودن سوسنیک اسید باعث افزایش مراکز میخکوبی و در نهایت بهبودی پارامتر های ابرسانایی MgB2 می شود.

کلمات کلیدی

ابررسانای MgB2 ؛چگالی جریان بحرانی؛ میدان بحرانی بالایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034556,
author = {قربانی, شعبان رضا and مرتضی دارینی},
title = {خواص ابررساناییMgB2 آلاییده به سوسنیک اسید(C4 H6 O4)},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 89},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ابررسانای MgB2 ؛چگالی جریان بحرانی؛ میدان بحرانی بالایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خواص ابررساناییMgB2 آلاییده به سوسنیک اسید(C4 H6 O4)
%A قربانی, شعبان رضا
%A مرتضی دارینی
%J کنفرانس فیزیک ایران 89
%D 2010

[Download]