کنفرانس فیزیک ایران 89 , 2010-09-11

عنوان : ( اثر دمای کلوخه سازی بر روی خواص ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , آتنا بروغنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر دمای کلوخه سازی بر روی دمای بحرانی، پارامترهای شبکه، مقاومت حالت عادی، و سطح مقطع مؤثر جریان ابررسانای MgB2 آلائیده به 10 درصد وزنی مالیک اسید، که به روش in-situ ساخته شده است، مطالعه شد. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش دمای کلوخه سازی، پارامترهای شبکه سطح مقطع مؤثر جریان و دمای بحرانی افزایش می یابد . در حالیکه مقاومت حالت عادی با افزایش دمای کلوخه سازی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

ابررسانای MgB2؛دمای بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034557,
author = {قربانی, شعبان رضا and آتنا بروغنی},
title = {اثر دمای کلوخه سازی بر روی خواص ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 89},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ابررسانای MgB2؛دمای بحرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دمای کلوخه سازی بر روی خواص ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید
%A قربانی, شعبان رضا
%A آتنا بروغنی
%J کنفرانس فیزیک ایران 89
%D 2010

[Download]