کنفرانس فیزیک ایران 89 , 2010-09-11

عنوان : ( سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید )

نویسندگان: مریم باشی , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازوکارهای میخکوبش شار در ابررسانای MgB2 آلاییده به 10 درصد وزنی مالیک اسید، کلوخه سازی شده در دمای 600°C، با استفاده از اندازه گیری مغناطیسی تعیین شده اند. وابستگی میدانی چگالی جریان بحرانی Jc براساس مدل میخکوبش جمعی گردشاره ها بررسی شده است. یک میدان متقاطع، Bsb،عبور از ناحیه میخکوبش تک گردشاره ای به ناحیه ای میخکوبش دسته های کوچک از گردشاره ها نشان می دهد، مشاهده شده است. وابستگی دمایی Bsb(T) در دماهای پایین در توافق خوبی با سازوکار میخکوبشδl ، ناشی از نوسانات مسیر آزاد میانگین حامل بار، است. این در حالی است که در دماهای نزدیک به دمای بحرانی ، سازوکار میخکوبش δTc، ناشی از افت و خیزهای دمای گذار، غالب است .

کلمات کلیدی

MgB2؛سازوکارهای میخکوبش؛ میدان متقاطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034558,
author = {مریم باشی and قربانی, شعبان رضا},
title = {سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 89},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {MgB2؛سازوکارهای میخکوبش؛ میدان متقاطع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید
%A مریم باشی
%A قربانی, شعبان رضا
%J کنفرانس فیزیک ایران 89
%D 2010

[Download]