بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( تحلیل مودی ساختارهای متناوب چندلایه یک بعدی با استفاده از نظریه خطوط انتقال )

نویسندگان: محمدعلی بهار , مهرداد شکوه صارمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تحلیل میدانهای الکترومغناطیسی در محیطهای متناوب یک بعدی ساده نظیر توری پراش می توان از روش دقیق مودی به تنهایی استفاده نمود . در حالتی که ساختار الکترومغناطیسی مورد نظر شامل چندلایه متناوب و همگن باشد میتوان از روش دقیق مودی با استفاده از نظریه خطوط انتقال استفاده کرد که در آن هر لایه با یک شبه خط انتقال مدلسازی می شود. این روش تحلیل روشی بسیار دقیق و قدرتمند است. در این مقاله ابتدا روند پیاده سازی این روش معرفی میشود و سپس رفتار تعدادی از ساختارهای چندلایه متناوب نمونه در شرایط تشدید مورد بررسی قرار میگیرند و نتایج عددی حاصل ارائه میگردند.

کلمات کلیدی

, نظریه خطوط انتقال, توری پراش, تشدید مدهای موجبری, ساختارهای چندلایه, بازده پراش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034575,
author = {بهار, محمدعلی and شکوه صارمی, مهرداد},
title = {تحلیل مودی ساختارهای متناوب چندلایه یک بعدی با استفاده از نظریه خطوط انتقال},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نظریه خطوط انتقال، توری پراش، تشدید مدهای موجبری، ساختارهای چندلایه، بازده پراش.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل مودی ساختارهای متناوب چندلایه یک بعدی با استفاده از نظریه خطوط انتقال
%A بهار, محمدعلی
%A شکوه صارمی, مهرداد
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]