شاهنامه و پژوهش های آئینی , 2013-05-14

عنوان : ( تغییر نام های کهن و اصیل راه یا بیراهه (زو یا صالح آباد) )

نویسندگان: زهرا اختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با نگاهی به اطلس جغرافیایی ایران گاه حسرت و افسوس پیش می آید و گاه به گذشتۀ شکوهمند کشور خویش می بالیم. در این نقشه ها به نام سرزمین ها، شهرها و روستاهایی بر می خوریم که پیشینه ای توأم با شکوه و عظمت دارد....

کلمات کلیدی

, روستای زو, روستای صالح آباد, زبان های کهن, فارسی امروز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034616,
author = {اختیاری, زهرا},
title = {تغییر نام های کهن و اصیل راه یا بیراهه (زو یا صالح آباد)},
booktitle = {شاهنامه و پژوهش های آئینی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {روستای زو، روستای صالح آباد، زبان های کهن، فارسی امروز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییر نام های کهن و اصیل راه یا بیراهه (زو یا صالح آباد)
%A اختیاری, زهرا
%J شاهنامه و پژوهش های آئینی
%D 2013

[Download]