اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران , 2013-05-16

عنوان : ( تحلیل اقتصادی تولید بادام زمینی درسطوح مختلف مساحتی مزرعه در استان گیلان )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , هانی حمزه کلکناری , باقر عمادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه میزان مصرف نهاده های مورد استفاده برای کشت بادام زمینی در استان گیلان برآورد شده است. این بررسی در سه سطح مساحتی کمتر از نیم هکتار ،نیم تا یک هکتار و بیش از یک هکتار صورت گرفته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 62 بادام کار گیلانی بدست آمده است. نتایج نشان داد که مصرف نهاده های نیروی انسانی و سوخت به طور 169 لیتر برای یک هکتار بوده است. سه نهاده نیروی انسانی ،سوخت و ماشین آلات با افزایش / میانگین به ترتیب 728 ساعت و 72 سطوح مساحتی مزرعه ،در واحد سطح کاهش پیدا کرده است. نتایج تحلیل اقتصادی حاکی از آن بود که نسبت منفعت به هزینه 9 بدست آمد. / 1 و 41 /89 ، 1/ در سطوح کمتر از نیم هکتار ،نیم تا یک هکتار و بیشتر از یک هکتار به ترتیب برابر 70 نتایج بیانگر این است با افزایش سطوح مساحتی مزرعه هزینه های تولید بر واحد سطح کاهش نشان داده و به عبارتی زمین های با سطوح مساحتی بالاتر برای کشت بادام زمینی در استان گیلان از لحاظ اقتصادی مطلوب تر می باشد. پیشنهاد می شود با توجه به هزینه های بالای برداشت دستی بادام زمینی ،حمایت های لازم جهت طراحی و واردات ماشین های برداشت متناسب با این محصول صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, تحلیل اقتصادی , بادام زمینی , گیلان , سطوح مزرعه , نیروی کار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034618,
author = {نیکخواه کلاچاهی, امین and حمزه کلکناری, هانی and عمادی, باقر},
title = {تحلیل اقتصادی تولید بادام زمینی درسطوح مختلف مساحتی مزرعه در استان گیلان},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {تحلیل اقتصادی ، بادام زمینی ، گیلان ، سطوح مزرعه ، نیروی کار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اقتصادی تولید بادام زمینی درسطوح مختلف مساحتی مزرعه در استان گیلان
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A حمزه کلکناری, هانی
%A عمادی, باقر
%J اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2013

[Download]