همایش بین المللی مطالعات بین رشته ای ترجمه , 2013-04-30

عنوان : ( نقش ترجمه و مترجم در بیداری اسلامی و نقش آفرینی مترجمان در انتقال آن )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به نقش ترجمه و مترجم در بیشبرد بیداری اسلامی که یکی از اهداف انقلاب اسلامی است میبردازد و نقش آفرینی مترجمان را در انتقال این حرکت مهم بررسی می کند. یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران که میراث فداکاریها فراوان مردم ایران می باشد، بیداری اسلامی است. بیداری اسلامی که یکی از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی ایران است اخیرا در میان کشورهای اسلامی و در بین مسلمانان سایر کشورها شگفتی آفرین بوده است. مطالعه و بررسی این پدیده نیز از مدتها پیش در دستور کار دولی قرار دارد که همواره از آن احساس بیم و هراس می کرده ‌اند و برای شناسایی آن و یافتن راه‌های مقابله و انهدام این حرکت مهم تلاش‌های گسترده‌ای را شروع کرده‌اند. این تلاش های گسترده برای خنثی سازی موج بیداری اسلامی، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در راستای محدود کردن آن و جلوگیری از گسترش بیشتر آن با جدیت بیشتری پیگیری شده است. این پدیده در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ایران سران کشورهای سلطه‌گر را بر آن داشت تا به موضع‌گیری و تهاجم علیه انقلاب اسلامی ایران پرداخته و از طرق مختلف مانند تحریم و مواردی از این دست راه مقابله با آن را در پیش بگیرند. چرا که دولتمردان این کشورها دریافته بودندکه انقلاب اسلامی ایران می تواند بالقوه نقش اساسی در شروع بیداری اسلامی، آزادی‌خواهی و هویت‌جویی اسلامی در دیگر کشورهای جهان داشته باشد. نگارنده این مقاله به چگونگی هدایت مترجمین، متون و روشهائی می پردازد تا از آن طریق بتوان بیداری اسلامی و آزادی‌خواهی را در میان مسلمانان سایر کشورها گسترش داد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: مترجم, بیداری اسلامی, انقلاب اسلامی ایران, ترجمه متون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034625,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {نقش ترجمه و مترجم در بیداری اسلامی و نقش آفرینی مترجمان در انتقال آن},
booktitle = {همایش بین المللی مطالعات بین رشته ای ترجمه},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: مترجم، بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، ترجمه متون.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش ترجمه و مترجم در بیداری اسلامی و نقش آفرینی مترجمان در انتقال آن
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J همایش بین المللی مطالعات بین رشته ای ترجمه
%D 2013

[Download]