همایش بین المللی مطالعات بین رشته ای ترجمه , 2013-04-30

عنوان : ( بررسی ساختاری ترجمه آثار همینگوی در ایران )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه , الهه فدایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله حاضر به بررسی آثار داستانی ارنست همینگوی و ترجمه این آثار در ایران می بردازد. در انجام این تحقیق و بررسی، به ساخت زبانی ترجمه این آثار توجه شده و این ساختها به صورت دقیق برسی شده اند. نتایج این بررسی که بر اساس یک نظریه زبانشناسی به انجام رسیده است، نشان می دهد که آشنائی با موضوعات مطرح شده در زبانشناسی و مسائل مربوط به ساختارهای زبان می تواند مترجم را به سمت ترجمه بهتر و دقیق تر رهنمون سازد. با توجه به ساخت ویژه دو زبان فارسی و انگلیسی، مولفه های موجود در آنها و مقایسه میان آنها، مشخص شد که هرچه مترجم با جزئیات این ساختهای زبانی بیشتر و بهتر آشنا باشد، ویژگیهای مربوط به آنها را بهتر بشناسد و کاربرد آنها را درست تشخیص بدهد، می تواند ترجمه بهتری را در زبان مقصد ارئه نماید. بالعکس، مترجمین تازه کاری که با ساختهای زبان مبدا آشنائی کامل ندارند، نتوانسته اند در ترجمه این آثار موفق باشند.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: ترجمه, آثار داستانی ارنست همینگوی, زبانشناسی, ساخت زبانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034629,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی and الهه فدایی},
title = {بررسی ساختاری ترجمه آثار همینگوی در ایران},
booktitle = {همایش بین المللی مطالعات بین رشته ای ترجمه},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: ترجمه، آثار داستانی ارنست همینگوی، زبانشناسی، ساخت زبانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختاری ترجمه آثار همینگوی در ایران
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%A الهه فدایی
%J همایش بین المللی مطالعات بین رشته ای ترجمه
%D 2013

[Download]