همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک، JCCEM2013 , 2013-05-08

عنوان : ( مطالعه پارامترهای موثر بر طراحی هیدروفویل NACA0009 به عنوان سکان شناورهای تندرو بصورت 3D )

نویسندگان: مجتبی ماموریان , هادی معروف , آرش کاظمیان , اشکان اخلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با توجه به نقش مهم سکان در شناورهای تندرو به شبیه سازی سه بعدی سکان عمودیNACA0009 پرداخته شده و اثر برخی از پارامترهای موثر بر طراحی ظاهری سکان ها از جمله زاویه حمله، عدد فرود و ضخامت سکان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. روش عددی استفاده شده بر اساس الگوریتم فشار مبنا و بر پایه ی الگوریتم SIMPLE جریان حول هیدروفویل بوده و معادلات ناویراستوکس به صورت عددی حل گردیده است. جریان مد نظر در این تحقیق به صورت دوفازی، تراکم ناپذیر، آشفته و پایا بوده و برای شبیه سازی دو فاز آب و هوا در آن از ایده درصد سیال استفاده شده است. ابتدا بخشی از نتایج حاصل از حل عددی با نتایج تجربی مقایسه شده و انطباق خوب بین آن ها، بیان کننده صحت حل عددی کنونی می باشد.

کلمات کلیدی

, سکان, سه بعدی, هیدروفویلNACA0009, نیروهایهیدرودینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034667,
author = {ماموریان, مجتبی and معروف, هادی and کاظمیان, آرش and اخلاقی, اشکان},
title = {مطالعه پارامترهای موثر بر طراحی هیدروفویل NACA0009 به عنوان سکان شناورهای تندرو بصورت 3D},
booktitle = {همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک، JCCEM2013},
year = {2013},
location = {میاندوآب, ايران},
keywords = {سکان- سه بعدی- هیدروفویلNACA0009- نیروهایهیدرودینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه پارامترهای موثر بر طراحی هیدروفویل NACA0009 به عنوان سکان شناورهای تندرو بصورت 3D
%A ماموریان, مجتبی
%A معروف, هادی
%A کاظمیان, آرش
%A اخلاقی, اشکان
%J همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک، JCCEM2013
%D 2013

[Download]