دومین همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی , 2013-05-08

عنوان : ( بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانهای کارآفرین )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , فریبرز رحیم نیا , صدیقه ابوی طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وضعیت کنونی ایران در بازار رقابتی و اقتصاد رو به پیشرفت آن، سازمان های صنعتی کارآفرین کشور را بر آن داشته است کیفیت را درتولید محصول و خدمات خود ارتقا بخشند تا بتوانند پا به عرصه بازار رقابت جهانی گذارند. از این رو، برای بهبود مستمر کیفیت خود به ابزارهای اثربخشی نیاز دارند که یکی از آنها مدیریت کیفیت فراگیر است. مدیریت کیفیت فراگیر هم به صورت یک فرهنگ و هم به عنوان مجموعه ای از اصول راهبردی برای نشان دادن پایه ای بهبود مستمر در سازمانهای کارآفرین است . مسأله مهم در مدیریت کیفیت فراگیر این است که تشخیص داده شود، بهبود کیفیت به صورت جامع و فراگیر توسط کلیه واحدهای سازمان کارآفرین پیگیری شده و اطمینان حاصل شود که کلیه افرادکارآفرین در بهبود مستمر مشارکت دارند. مدیریت کیفیت فراگیر نوعی سیستم مدیریت با رویکرد به افراد خلاق و نوآور است که هدف آن، افزایش پیوسته خدمات به مشتری و سودآوری و بقای سازمان، همراه با کاهش پیوسته هزینه های واقعی است. در ابتدا ممکن است این هدف دست نیافتنی به نظر برسد.

کلمات کلیدی

, مدیریت کیفیت جامع, ارزیابی عملکرد, سازمان های کارآفرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034716,
author = {کاظمی, مصطفی and رحیم نیا , فریبرز and ابوی طرقبه, صدیقه},
title = {بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانهای کارآفرین},
booktitle = {دومین همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی},
year = {2013},
location = {خوانسار, ايران},
keywords = {مدیریت کیفیت جامع، ارزیابی عملکرد، سازمان های کارآفرین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانهای کارآفرین
%A کاظمی, مصطفی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ابوی طرقبه, صدیقه
%J دومین همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی
%D 2013

[Download]