هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2013-05-22

عنوان : ( مطالعه خارپوستان سازند آبدراز در برش پادها ، و معرفی Micraster (Micraster) praerogalae برای اولین بار در ایران )

نویسندگان: رقیه قربان ویردی , محمد وحیدی نیا , محمد داستانپور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034725,
author = {رقیه قربان ویردی and وحیدی نیا, محمد and محمد داستانپور},
title = {مطالعه خارپوستان سازند آبدراز در برش پادها ، و معرفی Micraster (Micraster) praerogalae برای اولین بار در ایران},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ساز ند آبدراز، کپ داغ، خارداران، ، تورونین- سانتونین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خارپوستان سازند آبدراز در برش پادها ، و معرفی Micraster (Micraster) praerogalae برای اولین بار در ایران
%A رقیه قربان ویردی
%A وحیدی نیا, محمد
%A محمد داستانپور
%J هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]