هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2013-05-22

عنوان : ( چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش گردنه مزدوران بر مبنای روزنه داران )

نویسندگان: سمیه سنجری , سید حمید وزیری , محمد وحیدی نیا , فاطمه ذبیحی زوارم ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازندآبدراز در شرق حوضه کپه داغ رخنمون بیشتری دارد که عمدتاَ از مارن، سنگ آهک مارنی ،شیل خاکستری تا خاکستری مایل به آبی همراه با سه افق سنگ آهک گل سفیدی تشکیل شده است. این سازند به طور ناپیوسته فرسایشی بر روی سازند آیتامیر وبطورهم شیب مرز تدریجی سازند آب تلخ قرار گرفته است.ضخامت سازند آبدراز در برش گردنه مزدوران 035 متر اندازه گیری شده است. تعداد 61 گونه و 27 جنس از روزن داران شناور و کف زی شناسایی شده است. براساس 0 بایوزون شناسایی شده سن سازند آبدراز تورونین میانی – سانتونین پسین پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند آبدراز, روزن داران شناور و کف زی, تورونین میانی, سانتونین پسین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034729,
author = {سمیه سنجری and سید حمید وزیری and وحیدی نیا, محمد and ذبیحی زوارم, فاطمه},
title = {چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش گردنه مزدوران بر مبنای روزنه داران},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کپه داغ، سازند آبدراز، روزن داران شناور و کف زی، تورونین میانی، سانتونین پسین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش گردنه مزدوران بر مبنای روزنه داران
%A سمیه سنجری
%A سید حمید وزیری
%A وحیدی نیا, محمد
%A ذبیحی زوارم, فاطمه
%J هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]