فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی, دوره (2), شماره (3), سال (2013-4) , صفحات (187-195)

عنوان : ( استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها-پیاز و انار )

نویسندگان: حمیده فاطمی تاج الدین , مجید عزیزی ارانی , قربان صفائیان لائین , هادی زارع زردینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها-پیاز و انار

کلمات کلیدی

, استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها, پیاز و انار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034775,
author = {فاطمی تاج الدین, حمیده and عزیزی ارانی, مجید and قربان صفائیان لائین and زارع زردینی, هادی},
title = {استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها-پیاز و انار},
journal = {فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {April},
issn = {2252-0813},
pages = {187--195},
numpages = {8},
keywords = {استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها-پیاز و انار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها-پیاز و انار
%A فاطمی تاج الدین, حمیده
%A عزیزی ارانی, مجید
%A قربان صفائیان لائین
%A زارع زردینی, هادی
%J فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی
%@ 2252-0813
%D 2013

[Download]