نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن , 2009-12-06

عنوان : ( اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبک )

نویسندگان: مجتبی عامری , بهروز حسنی , وحید رحیمی , سید علیرضا نصرتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امکان استفاده از براده های زائد چوب و تاثیر آن برروی مقاومت فشاری بتن سبک موضوع این تحقیق است برای این منظور با یک روش سیستماتیک نمونه های متعددی با درصدهای چوب مختلف در قالبهای مکعبی 10 سانتی متری تهیه شده و مقاومت فشاری آنها مورد ازمایش قرار گرفت میزان براده از 1 الی 60 درصد وزنی متفاوت انتخاب شد به علاوه به منظر بررسی تاثیر نحوه عمل آوری، نمونه ها در شرایط خشک و مرطوب نگهداری شدند. با استفاده از نتایج به دست آمده و نمودارهای ترسیم شده روند کاهش مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده بتن سبک با توجه به نسبت براده های چوب و شرایط متفاوت عمل آوری نشان داده شده است. ندر نهایت به منظور تفسیر نمودارهای به دست آمده، مقدار مصرف بهینه براده های چوب برای رسیدن به مقاومت مطلوب بتن سبک تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, بتن سبک, مقاومت فشاری, براده های چوب, عمل آوری مرطوب و خشک, محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034793,
author = {مجتبی عامری and حسنی, بهروز and وحید رحیمی and سید علیرضا نصرتی},
title = {اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبک},
booktitle = {نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {بتن سبک، مقاومت فشاری، براده های چوب، عمل آوری مرطوب و خشک، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبک
%A مجتبی عامری
%A حسنی, بهروز
%A وحید رحیمی
%A سید علیرضا نصرتی
%J نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
%D 2009

[Download]