ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2013-05-08

عنوان : ( شناسایی و ارزیابی شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه های فاینانس شرکت آب و فاضلاب مشهد )

نویسندگان: یونس مظاهری زاده , زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه پیمانکار در هر پروژه عمرانی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند انتخاب پیمانکار جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم گیرندگان بشمار می رود. لذا شناسایی و ارزیابی یک سری از معیارهای انتخاب پیمانکار باعث حذف پیمانکاران ناکارامد از فرآیند مناقصه خواهد شد. به جهت بیشینه شدن سطوح عملکرد پیمانکاران گزینش شده و کمینه کردن قصور و خطاها در بر آورده کردن نیاز جامعه و استانداردهای سازمان، نیاز است معیارها جمع آوری و پردازش گردد. بدیهی است که شاخصهای کمی و کیفی متعدد با درجات اهمیت متفاوت در تعیین صلاحیت پیمانکار مطرح میگردد. در این مقاله پس از شناسایی شاخصهای موثر بر انتخاب پیمانکار، میزان اهمیت شاخصها و اولویت بندی پیمانکاران با استفاده از تلفیق روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP و PROMETHEE که برای اولین بار است بر روی مساله انتخاب پیمانکار پیاده سازی می شود،‌ تعیین و در شرکت آب و فاضلاب مشهد پیاده سازی می گردد.

کلمات کلیدی

, روشهای تصمیم گیری چند معیاره, روش پرامتی, روش تحلیل سلسله مراتبی, برونسپاری, انتخاب پیمانکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034802,
author = {مظاهری زاده, یونس and ناجی عظیمی, زهرا and پویا, علیرضا},
title = {شناسایی و ارزیابی شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه های فاینانس شرکت آب و فاضلاب مشهد},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روشهای تصمیم گیری چند معیاره، روش پرامتی، روش تحلیل سلسله مراتبی، برونسپاری، انتخاب پیمانکار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و ارزیابی شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه های فاینانس شرکت آب و فاضلاب مشهد
%A مظاهری زاده, یونس
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A پویا, علیرضا
%J ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2013

[Download]