دومین سمینار اقتصاد سلامت: عدالت در سلامت از طریق بهینه سازی اقتصادی مراقبت از سلامت , 2013-01-26

عنوان : ( کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیب بندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته - پیشامد(مطالعه موردی: یکی از اورژانس های مشهد )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , زهرا ناجی عظیمی , راضیه کریمی , علی سیبویه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمانهای درمانی با فشار زیادی برای ارائه کیفیت روبرو شده اند و از طرفی هزینه های ...

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, زمان انتظار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034828,
author = {کاظمی, مصطفی and ناجی عظیمی, زهرا and راضیه کریمی and سیبویه, علی},
title = {کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیب بندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته - پیشامد(مطالعه موردی: یکی از اورژانس های مشهد},
booktitle = {دومین سمینار اقتصاد سلامت: عدالت در سلامت از طریق بهینه سازی اقتصادی مراقبت از سلامت},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبیه سازی، زمان انتظار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیب بندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته - پیشامد(مطالعه موردی: یکی از اورژانس های مشهد
%A کاظمی, مصطفی
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A راضیه کریمی
%A سیبویه, علی
%J دومین سمینار اقتصاد سلامت: عدالت در سلامت از طریق بهینه سازی اقتصادی مراقبت از سلامت
%D 2013

[Download]