سومین کنگره ملی مهندسی عمران , 2007-05-01

عنوان : ( بهینه سازی خرپای پل تحت عبور بار متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: علی کیهانی , بهروز حسنی , محمد حاج محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خرپای پل یکی از مهمترین خرپاهای رایج می باشد. علیرغم تحقیقات فراوان در زمینه بهینه سازی خرپاها، توجه کمتری نسبت به بهینه سازی این نوع سازه ها تحت عبور بار متحرک صورت گرفته است. در این مقاله مقاطع اعضای خرپای پل با در نظر گرفتن ضوابط آیین نامه ای و تحت اثر چند نوع بار متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه می گردند. همچنین با توجه به شیوه بارگذاری متحرک در این مقاله و وجود حالت های بارگذاری مختلف بر روی خرپا، دو روش برای تعیین میزان نقض محدودیت ها در نظر گرفته شده است، که در پایان نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر مقایسه می گردند.

کلمات کلیدی

, بار متحرک , خرپای پل , الگوریتم ژنتیک , بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034847,
author = {علی کیهانی and حسنی, بهروز and محمد حاج محمدیان},
title = {بهینه سازی خرپای پل تحت عبور بار متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {سومین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بار متحرک ، خرپای پل ، الگوریتم ژنتیک ، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی خرپای پل تحت عبور بار متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A علی کیهانی
%A حسنی, بهروز
%A محمد حاج محمدیان
%J سومین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2007

[Download]