اولین همایش ملی علم و کشتی , 2012-05-08

عنوان : ( ارتباط مهارتهای ذهنی با اضطراب ورزشی در بین کشتی گیران شهر مشهد )

نویسندگان: حمید رضا طاهری تربتی , رامین ایرجی نقندر , پیمان مهرپویان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط مهارتهای ذهنی با اضطراب ورزشی در بین کشتی گیران شهر مشهد

کلمات کلیدی

, مهارت ذهنی, اضطراب ورزشی, کشتی گیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034913,
author = {طاهری تربتی, حمید رضا and رامین ایرجی نقندر and مهرپویان, پیمان},
title = {ارتباط مهارتهای ذهنی با اضطراب ورزشی در بین کشتی گیران شهر مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی علم و کشتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهارت ذهنی- اضطراب ورزشی- کشتی گیران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط مهارتهای ذهنی با اضطراب ورزشی در بین کشتی گیران شهر مشهد
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A رامین ایرجی نقندر
%A مهرپویان, پیمان
%J اولین همایش ملی علم و کشتی
%D 2012

[Download]