دومین همایش ملی اموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2013-05-14

عنوان : ( بررسی و مقایسه کتاب فارسی تکمیلی نهضت سواد اموزی با فارسی تکمیلی دوره دبستان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی )

نویسندگان: گراناز نادرنژاد , شهلا شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از انجا که کتابهای درسی به عنوان ابزار قوی مفاهیم، اطلاعات و ارزش ها و شکل گیری شخصیت می باشد، پژوهش حاضر به تحلیل گفتمان انتقادی کتاب فارسی چهار و پنجم دبستان و مقایسه ان با کتاب فارسی دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی بر مبنای یکی از الگوهای تحلیل گفتمان انتقادی یعنی الگوی ون لیوون(1996) می پردازد. هدف از این تحلیل بررسی ساز وکارهای ارائه شده در کتابهای درسی به منظور روشن ساختن شیوه های تأثیرگذاری متون با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی است تا شکل گیری پیام نهفته را اشکار سازد. روشن شدن ارزش ها، هنجارها و نقش هایی که در این کتب ارائه شده و حذف برخی از نقش ها در لابلای متون، گستره تحلیل را در این متون گسترش می بخشد و میزان آگاهی مؤلفان به سازو کارهای گفتمان مدار و کشف نقاط ضعف و قوت ان را نیز نمایان می سازد.

کلمات کلیدی

, تحلیل گفتمان انتقادی, الگوی ون لیوون, مؤلفه ها و ساختارهای گفتمان مدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034926,
author = {نادرنژاد, گراناز and شریفی, شهلا},
title = {بررسی و مقایسه کتاب فارسی تکمیلی نهضت سواد اموزی با فارسی تکمیلی دوره دبستان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی},
booktitle = {دومین همایش ملی اموزش زبان فارسی و زبان شناسی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تحلیل گفتمان انتقادی،الگوی ون لیوون، مؤلفه ها و ساختارهای گفتمان مدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه کتاب فارسی تکمیلی نهضت سواد اموزی با فارسی تکمیلی دوره دبستان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی
%A نادرنژاد, گراناز
%A شریفی, شهلا
%J دومین همایش ملی اموزش زبان فارسی و زبان شناسی
%D 2013

[Download]