هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2013-05-22

عنوان : ( پالئوژئوگرافی ژوراسیک پیشین در شرق ایران مرکزی با نگرشی بر سازند آبحاجی )

نویسندگان: محمدعلی صالحی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آبحاجی (ژوراسیک پیشین) از توالیهای آواری تشکیل شده است که بر روی بلوکهای لوت، طبس و یزد در شرق ایران مرکزی رخنمون دارد. مطالعه چینه شناسی و رسوب شناسی این سازند در بازسازی جغرافیایی دیرینه ژوراسیک پیشین بسیار با اهمیت است. ضخامت این سازند در بلوک طبس متغییر بوده و از ضخامت 700 متر تا در حد چند ده متر در تغییر بوده و حتی در بعضی مناطق فرسایش یافته است. در این مطالعه با اندازهگیری هفت رخنمون رخسارههای سنگی و مجموعه رخسارهها شناسایی شدند که منجر به شناسایی محیطهای رسوبی دشت رودخانه- ای، دشت ساحلی، دلتا و دریایی کم عمق در سازند آبحاجی گردید. بررسی چینه شناسی و بازسازی محیط رسوبی سازند آبحاجی منجر به بازسازی جغرافیایی دیرینه ژوراسیک پیشین در شرق ایران مرکزی گردید. الگوی تغییر ضخامت سازند، تغییر ناگهانی رخسارهها از شرق به غرب حوضه توسط مدل تکتونیکی بلوکهای کج شده در یک حوضه کششی تفسیر شده است.

کلمات کلیدی

پالئوژئوگرافی ژوراسیک پیشین در شرق ایران مرکزی با نگرشی بر سازند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034931,
author = {صالحی, محمدعلی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {پالئوژئوگرافی ژوراسیک پیشین در شرق ایران مرکزی با نگرشی بر سازند آبحاجی},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پالئوژئوگرافی ژوراسیک پیشین در شرق ایران مرکزی با نگرشی بر سازند آبحاجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالئوژئوگرافی ژوراسیک پیشین در شرق ایران مرکزی با نگرشی بر سازند آبحاجی
%A صالحی, محمدعلی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]