دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب , 2013-04-17

عنوان : ( فراوانی الگوهای متفاوت موج P در الکتروکاردیوگرام اسب عرب خوزستان )

نویسندگان: علیرضا قدردان مشهدی , احمدعلی پاپهن , سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص بسیاری از حالات غیرطبیعی درالکتروکاردیوگرام، تنها زمانی محقق می گردد که استاندادی از پارامترهای محتلفالکتروکاردیوگرافی در اختیار باشد. ....

کلمات کلیدی

, اسب عرب خوزستان, الکتروکاردیوگرام, موج P
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034953,
author = {علیرضا قدردان مشهدی and احمدعلی پاپهن and تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا},
title = {فراوانی الگوهای متفاوت موج P در الکتروکاردیوگرام اسب عرب خوزستان},
booktitle = {دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اسب عرب خوزستان، الکتروکاردیوگرام، موج P},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراوانی الگوهای متفاوت موج P در الکتروکاردیوگرام اسب عرب خوزستان
%A علیرضا قدردان مشهدی
%A احمدعلی پاپهن
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%J دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب
%D 2013

[Download]